niedziela, 16 marca 2014

Skróty zaimków w słownikach

Gdy dany czasownik wymaga użycia konkretnego przypadku w słownikach fińsko-polskich pojawia się
odpowiednia informacja. Obok fińskiego słowa znajdują się skrócone formy zaimków: 


joku – ktoś lub jokin - coś.

Jest to wskazówka, jaki przypadek stosuje się z tym czasownikiem.

W poniższej tabelce znajdują się rozwinięcia skrótów, przypadek, w którym wyraz został odmieniony oraz pytanie tego przypadku.

skrót
rozwinięcie

pytanie
skrót
rozwinięcie
przypadek
pytanie
jku
joku - ktoś
nominatiivi
kuka?
jk
jokin - coś
nominatiivi
mikä?
jkn
jonkun
genitiivi
kenen?
jnk
jonkin
genitiivi
minkä?
jkta
jotakuta
partitiivi
ketä?
jtk, jtak
jotakin
partitiivi
mitä?
jkssa
jossakussa
inessiivi
kenessä?
jssk
jossakin
inessiivi
mistä?
jksta
jostakusta
elatiivi
kenestä?
jstk
jostakin
elatiivi
missä?
jkh
johonkuhun
illatiivi
keneen?
jhk
johonkin
illatiivi
mihin?
jklla
jollakulla
adessiivi
kenellä?
jllak
jollakin
adessiivi
millä?
jklta
joltakulta
ablatiivi
kenelta?
jltk
joltakin
ablatiivi
miltä?
jklle
jollekulle
allatiivi
kenelle?
jllek
jollekin
allatiivi
mille?
jkna
jonakuna
essiivi
kenenä?
jnak
jonakin
essiivi
minä?
jkksi 
joksikuksi
translatiivi
keneksi?
jksk
joksikin
translatiivi
miksi?

Przykłady:

odottaa (jtka, jtk) - czekać (na kogoś, na coś)
Skrót podany przy tym czasowniku jtka – jotakuta i jtk– jotakin wskazuje, że czasownik ten wymaga
dopełnienia w partitiivi.
» Odotan sinua – czekam na ciebie [sinua to sinä w partitiivi].
» Ketä sina odotat? - na kogo czekasz? [ketä to kuka w partitiivi]

hymyillä uśmiechać się; ~ jklle uśmiechać się do kogoś
Podany skrót wskazuje, że aby powiedzieć do kogo/czego podmiot zdania się uśmiecha, dopełnienie przyjmuje formę allatiivi ( jklle – jollekulle to allatiivi słowa joku).
» Poika hymyilee tytölle – chłopak uśmiecha się do dziewczyny. [tytölle to allatiivi od tyttö]
» Kenelle poika hymyilee? - do kogo uśmiecha się chłopak? [kenelle - allatiivi od kuka]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz